Detail termínu: primát
Termín v slovenskom jazyku:

primát

Termín v anglickom jazyku:

primate

definícia termínu:
Definícia:
je každý primát okrem človeka držaný v schválenom chovnom zariadení, v schválenom dodávateľskom zariadení alebo v schválenom pokusnom zariadení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 23/2009  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno p)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely
Link k definícii:

Kategórie: