Detail termínu: pracovná činnosť
Termín v slovenskom jazyku:

pracovná činnosť

Termín v anglickom jazyku:

occupational activity

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový či neziskový charakter.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno d)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: