Detail termínu: prírodný minerálny zdroj
Termín v slovenskom jazyku:

prírodný minerálny zdroj

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona.
Zdroj k definícii:
Dokument: 538/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, ods. 5
Názov: Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: