Detail termínu: používateľ
Termín v slovenskom jazyku:

používateľ

Termín v anglickom jazyku:

user

definícia termínu:
Definícia:
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy ; nie je ním konečný spotrebiteľ výrobkov uvedených na trh.
Zdroj k definícii:
Dokument: 151/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 9 odsek 1
Názov: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Link k definícii:

Kategórie: