Detail termínu: strana pôvodu
Termín v slovenskom jazyku:

strana pôvodu

Termín v anglickom jazyku:

party of origin

definícia termínu:
Definícia:
štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice.
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: