ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: Fluórované skleníkové plyny
Termín v slovenskom jazyku:

Fluórované skleníkové plyny

Termín v anglickom jazyku:

Fluorinated greenhouse gases

definícia termínu:
Definícia:
sú fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky, fluorid sírový a ďalšie skleníkové plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z uvedených látok.
Zdroj k definícii:
Dokument: 517/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: článok 2 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídnych výrobky
Link k definícii:

Kategórie: