Detail termínu: Vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Termín v slovenskom jazyku:

Vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
Je vymedzenie technologického celku ako celého zariadenia vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem odpadov a skladovanie odpadov, súvisiacich zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu, alebo spoluspaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania, ktoré sú prevádzkové v rámci funkčného celku a priestorového celku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno j)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: