Detail termínu: Prechodný národný program
Termín v slovenskom jazyku:

Prechodný národný program

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
je program znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu vypracovaný podľa pravidiel Komisie pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré splnia podmienky zaradenia do tohto programu a ktorý v prechodnom období reguluje emisie uvedených znečisťujúcich látok; ak ide o plynové turbíny, prechodný národný program reguluje iba znižovanie emisií oxidov dusíka.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 15a odsek 4
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: