ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: čerpacia stanica
Termín v slovenskom jazyku:

čerpacia stanica

Termín v anglickom jazyku:

service station

definícia termínu:
Definícia:
je technologický celok, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla.
Zdroj k definícii:
Dokument: 195/2016  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
Link k definícii:

Kategórie: