ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: motorový plynový olej
Termín v slovenskom jazyku:

motorový plynový olej

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov
1. necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)
2. poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)
3. rekreačných plavidiel,7)
Zdroj k definícii:
Dokument: 367/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: