ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: skvapalnený ropný plyn (LPG)
Termín v slovenskom jazyku:

skvapalnený ropný plyn (LPG)

Termín v anglickom jazyku:

liquefied petroleum gas

definícia termínu:
Definícia:
je plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,
Zdroj k definícii:
Dokument: 228/2014  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno k)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: