ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stlačený zemný plyn (CNG)
Termín v slovenskom jazyku:

stlačený zemný plyn (CNG)

Termín v anglickom jazyku:

compressed natural gas

definícia termínu:
Definícia:
plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka.
Zdroj k definícii:
Dokument: 228/2014  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno l)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: