ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár
Termín v slovenskom jazyku:

systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Termín v anglickom jazyku:

stage II petrol vapour recovery system

definícia termínu:
Definícia:
je zariadenie na rekuperáciu benzínových pár uvoľnených z palivovej nádrže motorového vozidla pri čerpaní benzínu na čerpacej stanici, ktoré prenáša tieto benzínové pary do skladovacej nádrže alebo späť do výdajného stojana na účel opätovného predaja.
Zdroj k definícii:
Dokument: 195/2016  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno t)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
Link k definícii:

Kategórie: