ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dokumentácia
Termín v slovenskom jazyku:

dokumentácia

Termín v anglickom jazyku:

documentation

definícia termínu:
Definícia:
sú dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to:
1.dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona,
2.súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja podľa § 15,
3.projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a)
4.dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného meracieho systému,
5.dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno k)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: