ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkovateľ
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkovateľ

Termín v anglickom jazyku:

operator

definícia termínu:
Definícia:
je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno p)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: