ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prchavé organické zlúčeniny
Termín v slovenskom jazyku:

prchavé organické zlúčeniny

Termín v anglickom jazyku:

volatile organic compounds

1. definícia termínu:
Definícia:
sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.
Zdroj k definícii:
Dokument: 131/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 odsek 8
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného žiarenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno o)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: