Slovník environmentálnej terminológie - kategória: zelené verejné obstarávanie

zelené verejné obstarávanie / green public procurement

je proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym dosahom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak.

zelené verejné obstarávanie