ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Terminologický slovník - Homepage Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Vitajte na stránke Slovníka environmentálnej terminológie!

Slovník environmentálnej terminológie vznikol s cieľom zosumarizovania termínov ktoré sa používajú v oblasti environmentu a zároveň sú presne definované legislatívou alebo oficiálne schválenými dokumentami. Jeho účelom je zjednotiť používanie terminológie a poskytnúť k nej presný výklad, ktorý je prepojený s národnou, alebo medzinárodnou legislatívou a oficiálne schválenými dokumentami na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Nakoľko legislatíva a dokumenty sú stále „živé“ a menia sa, aj Slovník environmentálnej terminológie je stále otvorený a bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, vzhľadom na vývoj národnej a medzinárodnej terminológie. Vítané sú aj podnety z verejnosti, ktoré je možné následne administrátorom doplniť do zoznamu.

Radi by sme užívateľov upozornili, že Slovník environmentálnej terminológie v súčasnosti pokrýva oblasti, ktoré sú predmetom riešenia národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, v rámci ktorého je predmetný slovník vyvíjaný.