ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Kontakty - Terminologický slovník Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Kontakty

...

Ing. Zuzana Lieskovská

vedúca odboru

sekcia environmentalistiky
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
zuzana.lieskovska@sazp.sk


Ing. Slavomíra Pachová PhD.

špecialista – odpadové hospodárstvo

sekcia environmentalistiky
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
slavomira.pachova@sazp.sk

Technický a obsahový administrátor

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
https://terminologia.enviroportal.sk

Slovník environmentálnej terminológie vznikol a je prevádzkovaný na základe poverenia z MZP SR.

Dátum vytvorenia webovej stránky: august 2019
Dátum poslednej aktualizácie: 06. 12. 2022