Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: migračná bariéra
Termín v slovenskom jazyku:

migračná bariéra

Termín v anglickom jazyku:

migration barrier

definícia termínu:
Definícia:
je prirodzená bariéra alebo umelo vybudovaná priečna vodná stavba, ktorá pri akýchkoľvek prietokoch a vodných stavoch znemožňuje najmä protiprúdovú prirodzenú migráciu všetkých cieľových druhov rýb príslušného rybieho pásma a ďalších vodných živočíchov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 383/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 odsek 2
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
Link k definícii:

Kategórie: