Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: migračná prekážka
Termín v slovenskom jazyku:

migračná prekážka

Termín v anglickom jazyku:

migration obstacle

definícia termínu:
Definícia:
sa rozumie prirodzená prekážka alebo umelo vybudovaná priečna vodná stavba, ktorá obmedzuje obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a ďalších vodných živočíchov, ale pri zvýšených prietokoch alebo vodných stavoch je pre cieľové druhy rýb príslušného rybieho pásma a ďalšie vodné živočíchy čiastočne prekonateľná.
Zdroj k definícii:
Dokument: 383/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 odsek 3
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
Link k definícii:

Kategórie: