Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zodpovedný orgán
Termín v slovenskom jazyku:

zodpovedný orgán

Termín v anglickom jazyku:

responsible authority

definícia termínu:
Definícia:
je:
1. v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,
2. v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 199/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno c)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
Link k definícii:

Kategórie: