ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: geologické faktory životného prostredia
Termín v slovenskom jazyku:

geologické faktory životného prostredia

Termín v anglickom jazyku:

geological factors of environment

definícia termínu:
Definícia:
sú vlastnosti geologického prostredia, resp. jeho jednotlivých zložiek, ktoré významnou mierou ovplyvňujú životné prostredie a možnosti využitia prostredia. Delia sa na geologické potenciály a geologické bariéry.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR14  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA
Link k definícii:

Kategórie: