Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: inžinierskogeologický prieskum
Termín v slovenskom jazyku:

inžinierskogeologický prieskum

Termín v anglickom jazyku:

engineering - geological survay

definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia (§ 3 písm. g) geologického zákona).
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:

Kategórie: