Detail termínu: inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií
Termín v slovenskom jazyku:

inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií

Termín v anglickom jazyku:

engineering - geological survay of slope deformation

definícia termínu:
Definícia:
je komplex geologických a prieskumných prác zameraných na zistenie príčin vzniku a vývoja svahového pohybu a ná-vrhu sanačných opatrení na stabilizáciu svahovej deformácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR14  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA
Link k definícii:

Kategórie: