ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitoring svahovej deformácie
Termín v slovenskom jazyku:

monitoring svahovej deformácie

Termín v anglickom jazyku:

monitoring of slope deformation

definícia termínu:
Definícia:
je priebežné sledovanie aktivity konkrétnej svahovej deformácie a stabilitného stavu zosuvného svahu a posúdenie sanačnej technológie z hľadiska jej vhodnosti, funkčnosti a účinnosti. Monitoring sa využíva na spresnenie hĺbky aktívnych šmykových plôch, na zistenie rýchlosti pohybov, zmien napätosti v horninovom masíve a na prognózovanie aktivity svahového pohybu. Súčasťou monitoringu svahových deformácií je aj monitoring podzemných vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR14  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA
Link k definícii:

Kategórie: