Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitorovanie svahovej deformácie
Termín v slovenskom jazyku:

monitorovanie svahovej deformácie

Termín v anglickom jazyku:

monitoring of slope deformation

definícia termínu:
Definícia:
je priebežné sledovanie aktivity konkrétnej svahovej deformácie a stabilitného stavu zosuvného svahu a posúdenie sanačnej technológie z hľadiska jej vhodnosti, funkčnosti a účinnosti. Monitorovanie sa využíva na spresnenie hĺbky aktívnych šmykových plôch, na zistenie rýchlosti pohybov, zmien napätosti v horninovom masíve a na prognózovanie aktivity svahového pohybu. Súčasťou monitorovania svahových deformácií je aj monitorovanie podzemných vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:

Kategórie: