ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prioritizácia zosuvných lokalít
Termín v slovenskom jazyku:

prioritizácia zosuvných lokalít

Termín v anglickom jazyku:

prioritization of landslide sites

definícia termínu:
Definícia:
je účelová kategorizácia svahových deformácií podľa spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a podľa vyplývajúceho zosuvného rizika (stupnica odporúčaná Európskou komisiou pre hodnotenie multirizika):
­R1 –malá významnosť (okrajové sociálne a environmentálne škody),
­R2 –stredná významnosť (malé poškodenie budov, infraštruktúry a životného prostredia, žiadne podstatné vplyvy na obyvateľstvo a funkčnosť budov),­
R3 –vysoká významnosť (obavy o bezpečnosť obyvateľstva, možné poruchy funkčnosti stavieb a infraštruktúry, relevantné poškodenie životného prostredia),­
R4 –veľmi vysoká významnosť (očakávané škody, vrátane obetí a zranení, vážne poškodenie budov a infraštruktúry, zničenie existujúceho stavu životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR14  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA
Link k definícii:

Kategórie: