Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prioritizácia zosuvných lokalít
Termín v slovenskom jazyku:

prioritizácia zosuvných lokalít

Termín v anglickom jazyku:

prioritization of landslide sites

definícia termínu:
Definícia:
je účelová kategorizácia svahových deformácií podľa spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a podľa vyplývajúceho zosuvného rizika (stupnica odporúčaná Európskou komisiou pre hodnotenie multirizika):
­- R1 – malá významnosť (okrajové sociálne a environmentálne škody),
- R2 – stredná významnosť (malé poškodenie budov, infraštruktúry a životného prostredia, žiadne podstatné vplyvy na obyvateľstvo a funkčnosť budov),
­- R3 – vysoká významnosť (obavy o bezpečnosť obyvateľstva, možné poruchy funkčnosti stavieb a infraštruktúry, relevantné poškodenie životného prostredia),
­- R4 – veľmi vysoká významnosť (očakávané škody, vrátane obetí a zranení, vážne poškodenie budov a infraštruktúry, zničenie existujúceho stavu životného prostredia).
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:

Kategórie: