Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: predchádzanie vzniku odpadu
Termín v slovenskom jazyku:

predchádzanie vzniku odpadu

Termín v anglickom jazyku:

waste prevention

definícia termínu:
Definícia:
sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 3
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: