Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: trhový podiel výrobcu elektrozariadení
Termín v slovenskom jazyku:

trhový podiel výrobcu elektrozariadení

Termín v anglickom jazyku:

EEE producer's market share

definícia termínu:
Definícia:
je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 32 odsek 28
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: