Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok
Termín v slovenskom jazyku:

trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok

Termín v anglickom jazyku:

battery and accumulator producer's market share for a given calendar year

definícia termínu:
Definícia:
je podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia uvedeného v § 42 odseku 3 zákona o odpadoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 20
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: