Detail termínu: prepravný obal
Termín v slovenskom jazyku:

prepravný obal

Termín v anglickom jazyku:

transport packaging/tertiary packaging

definícia termínu:
Definícia:
je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 52 ods. 6
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: