ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: spracovanie starých vozidiel
Termín v slovenskom jazyku:

spracovanie starých vozidiel

Termín v anglickom jazyku:

treatment of end-of-life vehicles

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 60 odsek 14
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: