Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: neobalový výrobok
Termín v slovenskom jazyku:

neobalový výrobok

Termín v anglickom jazyku:

non-packaging product

definícia termínu:
Definícia:
je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem
1. hygienického a sanitárneho papiera,
2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3. cigaretového papiera,
4. karbónového kopírovacieho papiera,
5. filtračného papiera,
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7. cenín,
8. kníh,
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 73 odsek 3
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: