Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stavebné odpady a odpady z demolácií
Termín v slovenskom jazyku:

stavebné odpady a odpady z demolácií

Termín v anglickom jazyku:

construction and demolation waste

definícia termínu:
Definícia:
sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 77 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: