Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zneškodnenie polychlórovaných bifenylov
Termín v slovenskom jazyku:

zneškodnenie polychlórovaných bifenylov

Termín v anglickom jazyku:

disposal of polychlorinated biphenyls

definícia termínu:
Definícia:
je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch. Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou D12 uvedenou v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ak sa táto činnosť vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 79 odsek 7
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: