Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: autorizácia
Termín v slovenskom jazyku:

autorizácia

Termín v anglickom jazyku:

authorisation

definícia termínu:
Definícia:
je udelenie oprávnenia
a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na
1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3. spracovanie starých vozidiel,
4. spracovanie elektroodpadu,
5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe,
c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 89 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: