Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: chránené druhy a chránené biotopy
Termín v slovenskom jazyku:

chránené druhy a chránené biotopy

Termín v anglickom jazyku:

protected species and natural habitats

definícia termínu:
Definícia:
je:
1. chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise,
2. druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy,
3. miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise,
4. chránené biotopy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno h)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: