Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: priaznivý stav chráneného biotopu
Termín v slovenskom jazyku:

priaznivý stav chráneného biotopu

Termín v anglickom jazyku:

favourable conservation status of a natural habitat

definícia termínu:
Definícia:
je stav, keď:
1. jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
2. existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, že budú aj v blízkej budúcnosti naďalej existovať, a
3. stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n).
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno m)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: