Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: obnova, vrátane prirodzenej obnovy
Termín v slovenskom jazyku:

obnova, vrátane prirodzenej obnovy

Termín v anglickom jazyku:

recovery, including natural recovery

definícia termínu:
Definícia:
je, ak sa jedná o:
1. environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode, návrat poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií do základného stavu,
2. environmentálnu škodu na pôde, odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno p)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: