Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: náklady
Termín v slovenskom jazyku:

náklady

Termín v anglickom jazyku:

costs

definícia termínu:
Definícia:
sú náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej škody vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej škody, bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a alternatívnych opatrení, nákladov na súvisiacu administratívu, právne služby a na vymáhanie náhrady nákladov, nákladov na zber údajov a ďalších všeobecných nákladov, ako aj nákladov na monitorovanie a kontrolu environmentálnou škodou dotknutého alebo ohrozeného miesta.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno t)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: