Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: kombinovaný prístup
Termín v slovenskom jazyku:

kombinovaný prístup

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je regulácia vypúšťaní a emisií do povrchových vôd na základe najlepších dostupných techník alebo príslušných hodnôt emisného limitu alebo pri difúznych vplyvoch regulácií, ak je to účelné, uplatňovanie najlepších environmentálnych postupov podľa osobitných predpisov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, písm. at)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: