Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stav povrchových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

stav povrchových vôd

Termín v anglickom jazyku:

surface water status

definícia termínu:
Definícia:
je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je určený ekologickým stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší. Stav výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov je určený ekologickým potenciálom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4a odsek 3
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: