Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: brakické vody
Termín v slovenskom jazyku:

brakické vody

Termín v anglickom jazyku:

transitional waters

definícia termínu:
Definícia:
sú útvary povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti pri pobrežných vodách a sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 bod 7
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: