Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hodnotenie množstva povrchových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

hodnotenie množstva povrchových vôd

Termín v anglickom jazyku:

surface water quantity assessment

definícia termínu:
Definícia:
je hodnotenie hydrologického režimu povrchových vôd a hodnotenie jeho dlhodobých zmien a krátkodobých zmien a hodnotenie trendov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4a odsek 8
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: