Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dobrý ekologický potenciál
Termín v slovenskom jazyku:

dobrý ekologický potenciál

Termín v anglickom jazyku:

good ecological potential

definícia termínu:
Definícia:
je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého vodného útvaru určený všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. g) (zákona č. 364/2004 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4a odsek 7
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: