Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stav podzemných vôd
Termín v slovenskom jazyku:

stav podzemných vôd

Termín v anglickom jazyku:

groundwater status

definícia termínu:
Definícia:
je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru podzemných vôd, ktorý je určený kvantitatívnym stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4c, ods. 2
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: