Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd
Termín v slovenskom jazyku:

kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd

Termín v anglickom jazyku:

quantitative status

definícia termínu:
Definícia:
je vyjadrením miery ovplyvnenia útvaru podzemných vôd priamymi odbermi a nepriamymi odbermi podzemných vôd. Kritériá hodnotenia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd a klasifikácia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisov podľa § 81 ods. 1 písm. h) (zákona č. 364/2004 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4c odsek 5
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: