ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: plánovanie v povodiach a v správnom území povodí (vodné plánovanie)
Termín v slovenskom jazyku:

plánovanie v povodiach a v správnom území povodí (vodné plánovanie)

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
je sústavná koncepčná činnosť vykonávaná najmä na účely:
a) všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov,
b) vytvárania podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
c) poskytovania vodohospodárskych služieb,
d) ochrany pred škodlivými účinkami vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 12 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: