Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: brehová čiara prirodzeného koryta
Termín v slovenskom jazyku:

brehová čiara prirodzeného koryta

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. Brehová čiara umelého koryta je určená v dokumentácii stavebných úprav.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 43 odsek 6
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: