Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: jednoduché vodné zariadenia na odbery podzemných vôd
Termín v slovenskom jazyku:

jednoduché vodné zariadenia na odbery podzemných vôd

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 18 odsek 3
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: