Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: jednoduché vodné zariadenie na odbery povrchových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

jednoduché vodné zariadenie na odbery povrchových vôd

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je prenosná nádoba. Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sú záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 18 odsek 4
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: